Byggmesterfirma i Bergen

Asbestsanering

Vi har kompetansen som kreves

Dørmænen & Eide AS har over 30 års erfaring med asbest, og stor kompetanse på området.

Vi er godkjent av arbeidstilsynet for asbestsanering.

Personell med lang erfaring har nødvendige kurs og oppdateringer. Vi utfører alle typer asbestsaneringer på en sikker og korrekt måte. Vi har alt nødvendig utstyr for å utføre alle typer oppdrag effektivt.

Kommer gjerne på befaring for å avdekke asbest samt prøvetaking av materialer.

Vi tar alle typer oppdrag, i alle størrelser, til en konkurransedyktig pris.

Vi kommer gjerne på en uforpliktende befaring. Ta kontakt for å avtale et tidspunkt i dag! 

Avtal befaring
Ikon - hjelm

hva er asbest

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystalliske silikatmineraler med fiberstruktur som blant annet kan øke risikoen for kreft og andre sykdommer.

Risikoen oppstår løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. 

Asbest er brukt i mange materialer og produkter frem til forbudet i 1985. Har også forekommet i produkter i senere tid. 

Det er spesiell risiko ved riving og bearbeiding av asbestholdige materialer.

Ikon - hjelm

Hvordan fjernes asbest?

Det er nødvendig å sette i verk tiltak når det er risiko for asbeststøv i luften, og det stilles strenge krav til verneutstyr og sikring av arbeidsstedet. 
 
Alle våre arbeidere i Dørmænen & Eide AS, som driver med asbestsanering, er kurset innen utvendig og innvendig asbestsanering og har lang erfaring med gjennomføring av dette.